home.jpg books.jpg photo.jpg etc.jpg 

banner.gif

prairie2.jpg

SERIES: SURREAL PRAIRIE, 2007- 2010

images ┬ępamela klaffke, all rights reserved

prairie.jpg trimshop.jpg roundabout.jpg alpha.jpg
vacancy.jpg tracks.jpg prairiesummer.jpg two.jpg
erratic.jpg fakechurch.jpg motorinn.jpg hotel.jpg
elevator.jpg motel.jpg stop.jpg threetrees.jpg

*all images were shot in southern & central alberta, canada